XE MERCEDES ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CHÍNH HÃNG

Cập nhật: 21/09/2018

Danh sách xe Mercedes đã qua sử dụng đang có sẵn tại Mercedes-Benz Vietnam Star

Để kiểm tra thông tin của từng xe, Quý khách vui lòng gọi Hotline 0938.873.978

CPO (CERTIFIED PRE-OWNED) CARS FOR SALE 2018

No.

Model

Plate Number

Color

Registration day

Production year

Km

Selling price

Location

1

A250

50LD-106.43

Red/black

5-Jun-18

2016

3,500

     1,659,000,000

PMH

2

CLA200

50LD-107.45

Red/black

6-Jun-18

2016

3,900

     1,490,000,000

PMH

3

C200

29LD-068.05

Brown/black

31-May-18

2017

28

     1,469,000,000

 

4

C200

29LD-069.38

Blue890/Black

13-Jul-18

2017

26

     1,469,000,000

 

5

C200

29LD-069.72

Black/beige

26-Jul-18

2017

28

     1,469,000,000

 

7

C200

50LD-108.90

Brown/black

5-Jul-18

2017

20

     1,469,000,000

 

8

C200

50LD-110.28

Blue896/black

23-Jul-18

2017

20

     1,469,000,000

 

9

C250

50LD-108.60

Blue/beige

22-Jun-18

2017

20

     1,709,000,000

 

10

C250

50LD-109.13

Black/grey

4-Jul-18

2017

20

     1,709,000,000

 

11

C250

50LD-108.62

Sil775/black

6-Jul-18

2017

20

     1,709,000,000

 

12

C250

50LD-111.81

White/beige

23-Jul-18

2017

20

     1,709,000,000

 

13

C300

50LD108.77

Blue896/black

12-Jul-18

2017

20

     1,929,000,000

PMH

14

C300

50LD-106.94

Brown/black

6-Jun-18

2017

20

     1,929,000,000

 

15

E200

50LD-109.39

Brown/black

12-Jul-18

2017

20

     2,079,000,000

 

16

E200

50LD-105.57

Sil988/black

6-Apr-18

2017

8,500

     1,979,000,000

 

17

E200

50LD-106.21

Sil988/black

5-Jun-18

2017

20

     2,079,000,000

 

18

E200

50LD-111.40

Brown/black

23-Jul-18

2017

20

     2,079,000,000

 

19

E250

50LD-108.46

Black/black

12-Jul-18

2017

20

     2,439,000,000

 

20

E250

50LD-107.91

Brown/black

5-Jun-18

2017

20

     2,439,000,000

 

21

E250

50LD-110.82

Black/brown

3-Aug-18

2016

20

     2,350,000,000

 

22

E250

50LD-103.67

Sil988/black

21-Mar-18

2016

5,100

     2,300,000,000

TT

23

E250

50LD-104.88

Blue/black

22-Mar-18

2017

10,500

     2,390,000,000

 

24

E250

50LD-099.41

Black/black

15-Dec-17

2016

15,000

     2,250,000,000

PMH

25

GLC200

29LD-069.59

White/black

22-Jun-18

2018

350

     1,750,000,000

 

26

GLC200

29LD-069.53

White/beige

25-Jun-18

2018

28

     1,750,000,000

 

27

GLC200

50LD-110.83

White/black

23-Jul-18

2018

28

     1,750,000,000

 

28

GLE400 Exclusive

50LD-107.39

White/brown

24-May-18

2016

6,500

     3,750,000,000

Arthur

29

S450

50LD-110.35

Black183/black

1-Aug-18

2017

3,500

     4,099,000,000

demo

30

S500

50LD-096.04

Black/beige

16-Sep-17

2016

9,800

     5,250,000,000

PMH

31

V220CDI

50LD-079.94

White/balck

6-Sep-17

2016

20,800

2,150,000,000

PMH

32

CLS350

50LD-103.94

White/black

31-Mar-18

2014

1,000

     3,600,000,000

PMH

 

Content Protection by DMCA.com